De geschiedenis van de Sint Nicolaasschool

De Sint Nicolaasschool is ontstaan uit een fusie tussen de Sint Liduina en Sint Nicolaas basisscholen en de kleuterscholen Sint Bernadette en de Meidoorn. De Sint Nicolaas werd gevestigd in het gebouw van kleuterschool de Meidoorn in de Meidoornstraat. De gebouwen van de Sint Nicolaasschool en de Sint Liduina school zijn toen gesloopt.

De naam van de school

De school draagt de naam van de Heilige Nicolaas van Myra. Sint Nicolaas, ook wel Sinterklaas genoemd, was een echte volksheilige. Sint Nicolaas was bisschop van Myra in Klein-Azië in de eerste helft van de vierde eeuw. Er zijn verschillende legendes bekend over deze bisschop, zoals het verhaal van drie onschuldigen die ter dood veroordeeld waren en door hem werden bevrijdt. Een ander verhaal gaat over drie meisjes die van Sint Nicolaas geld kregen zodat zij konden trouwen. Dit geld werd door het raam naar binnen gegooid, als een geschenk uit de hemel. Dan is er nog het verhaal van drie kinderen die om het leven waren gebracht, maar door de kindervriend weer tot leven werden gewekt. Zo werd hij de heilige die op onverwachte tijden geschenken bracht.

In 1807 zijn de overblijfselen van Sint Nicolaas naar Bari in Italië gebracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat zijn legendes via zeelieden zich verspreiden naar West-Europa en Nederland. Hij werd de patroonheilige van de zeelieden, van de stad Amsterdam en van kinderen. De feestdag van Sint Nicolaas wordt gevierd op 6 december, maar op 5 december vieren we pakjesavond.

Verhuizing naar het park

Rond het jaar 2000 werd besloten om de Sint Nicolaas samen met de J.F. Kennedyschool in een nieuw te bouwen school in het Boelenspark te huisvesten. Er werd als het ware geruild met de Sint Vincentiusschool die op dat moment in het park gevestigd was. In augustus 2002 is de nieuwe school geopend in het park. In het grote, nieuwe gebouw zijn onze school en de J.F. Kennedyschool door middel van klapdeuren van elkaar gescheiden.

Naambord

Bij de opening van de school was er nog geen mooi naambord. Eind februari 2005 was het eindelijk zover. Een prachtig nieuw naambord en een afbeelding van Sint Nicolaas werden zorgvuldig aan de voorgevel van de school bevestigd. De afbeelding van Sint Nicolaas is gemaakt van beton door een aantal medewerkers van de Krima. Kees Laan en John Tol (Luns), twee medewerkers van het Don Bosco College, hebben het naambord en de afbeelding aan de gevel bevestigd.

Schoolpein

De schoolpleinen van onze school en de J.F. Kennedyschool waren altijd van elkaar gescheiden net als de fietsenstallingen. In het schooljaar van 2018-2019 is er hard gewerkt om deze schoolpleinen samen te voegen. We hebben een stuk grond van de gemeente gekregen waardoor er een grote fietsenstalling achter de scholen gerealiseerd kon worden. Het hele schoolplein is op de schop gegaan en er zijn nu mooie klim- en speeltoestellen geplaatst. We hebben zelfs een buitenlokaal en een voetbalveld. De kinderen kunnen heerlijk samen spelen op dit prachtige plein.