Over ons

De basisschool is een belangrijk stuk van het leven van een kind. In 8 schooljaren moeten kinderen veel leren, maar het is net zo belangrijk dat deze tijd heel plezierig is. Samen willen we ervoor zorgen dat kinderen met veel plezier terugkijken op hun loopbaan op de Sint Nicolaasschool. Vanaf de eerste stap in het gebouw op 4-jarige leeftijd tot de afscheidsavond in groep 8, samen maken we er een geweldige tijd van waarin het kind voorop staat.

Het team van de Sint Nicolaasschool stelt zich als doel om de leerlingen een veilige leer- en leefomgeving te bieden. We willen onze kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs en helpen in hun groei. Wij werken op school met een heldere aanpak en duidelijke normen en waarden. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen een mooie tijd te hebben en ondersteunen ze bij het leerproces.

Bibliotheek

Lezen is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een kind en versterkt de band tussen ouder en kind. Wij willen ouders en kinderen daarom stimuleren om zoveel mogelijk te lezen. Tijdens het lezen kun je jezelf verliezen in een verhaal. Dit zorgt voor meer ontspanning en de ontwikkeling van je fantasie. Daarom hebben wij een bibliotheek in school. Deze bibliotheek is in het leerjaar 2019-2020 geopend. In de bibliotheek kunnen kinderen zelf boeken kiezen en deze op school lezen.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Sint Nicolaasschool? Lees het verhaal over de geschiedenis van onze school op de geschiedenispagina.

Geschiedenis