Visie

Wij willen dat ieder kind bij ons op school zich veilig en gewaardeerd voelt. Wij willen de kinderen een uitdagende leeromgeving bieden die past bij zijn of haar niveau. Ieder kind is uniek, heeft andere talenten en reageert anders. Wij willen daar graag op inspringen en kinderen helpen bij het vinden van hun pad. Onze leerkrachten herkennen dat, helpen kinderen bij hun leerproces en het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om hun plaats in de maatschappij te vinden.

Visie op het kind

Omdat ieder kind anders is, is het heel belangrijk om ze te laten schitteren op hun eigen manier. Wij helpen kinderen bij het ontdekken waar hun kracht ligt. Wij zorgen voor een optimale leer- en leefomgeving in de groep zodat een kind zich thuis voelt. Daardoor voelen kinderen zich veilig en wordt het leren en concentreren gemakkelijker.

Kernwoorden hierbij zijn:

 • Hulp bij achterstand
 • Zelfstandigheid
 • Zelf oplossend vermogen
 • Individueel werken
 • Afwisseling in het aanbieden van leerstof
 • Plezier
 • Afwisselende werkvormen
 • Gebruik van moderne onderwijsmiddelen
 • Leren van elkaar

Visie op leerkrachten

Onze leerkrachten streven een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs na. Ze zorgen voor een veilige, prettige sociaal-emotionele leeromgeving voor het kind. Daarbij blijven ze zorgen voor uitdaging op niveau. De leerkrachten hebben een brede vakkennis en blijven deze ontwikkelen.

Kernwaarden van onze leerkrachten:

 • Betrokken
 • Gemotiveerd
 • Kind gericht
 • Breed inzetbaar
 • Vriendelijk
 • Flexibel
 • Professioneel
 • Consequent en bekwaam

Nieuwe tijden vragen om  andere manieren van werken

We zien allemaal dat de maatschappij verandert. De beroepen van 20 jaar geleden raken voor een flink deel uit beeld, terwijl andere beroepen op staan. Ook met het onderwijs richten wij ons daarop. Zo werken wij in alle groepen met Chromebooks. In de kleutergroepen zijn speciale digitale borden waarop de kinderen kunnen kiezen en kunnen zien welke taken ze nog moeten doen. Dit in combinatie met speciale vakken zoals Natuur en Techniek zorgen ervoor dat wij kinderen voorbereiden op hun plaats in de maatschappij. Leraren onderling wisselen hierover informatie uit zodat ze kinderen steeds weer kunnen uitdagen.