Welke vakken krijgen aandacht in de beperkte lestijd die er is?

We beperken ons aanbod tot de basisvakken (rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen) en sluiten aan op waar de kinderen gebleven zijn. Heel belangrijk is het sociale contact. Kinderen hebben best wat sociale dingen gemist. Sommige kinderen hebben vervelende dingen meegemaakt en ze hebben hun klasgenoten weken niet gezien. Dat zijn zaken die wij de eerste weken heel belangrijk vinden.