Wanneer mag mijn kind niet naar school komen?

Wij houden de richtlijnen van de RIVM aan. Hieronder de beslisboom over het al dan niet weren van leerlingen. Heeft uw kind klachten, kijk dan in de boom of uw kind wel of niet naar school mag.

Beslisboom

Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u ons altijd even bellen.