Heeft mijn kind een leerachterstand opgelopen tijdens de afgelopen periode?

Wij spreken niet van achterstanden. Een kind kan niet achterlopen op zijn of haar eigen ontwikkeling. Wel zullen de verschillen in de klas zijn toegenomen. We gaan de beginsituatie opnieuw bekijken en we gaan daar weer op aan proberen te sluiten. We zijn zo'n 150 lesuren gesloten geweest. Op een hele schoolloopbaan van een kind is dat 2%. Bovendien hebben we nog thuisonderwijs geboden. Het verlies aan lestijd is dus iets meer dan 1%.