Home / Onze school / SKOV

Stichting Katholiek Onderwijs Volendam


Onze school valt net als alle andere scholen in Volendam onder de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. 
De stichting is opgericht op 20 feb 1964. 

We hebben sinds het schooljaar 2012-2013 een nieuwe administrateur. Deze heet John Laagland. Deze blijft bij de SKOV in dienst, maar is doorgaans alleen in de ochtend werkzaam.  

Vanaf schooljaar 2011-2012 spreken we over een bestuur dat bestaat uit een uitvoerend deel en een toezichthoudend deel.  

Het uitvoerend deel van het bestuur bestaat uit:

Dhr. F.H.M. de Boer   Tel: 0299-320146
Dhr. T.J.A. Mooijer  Tel. 0299-401847

Het toezichthoudend deel van het bestuur bestaat uit:
Dhr. E.C.J. Bond  Tel. 0299-350253
Mw. P.L.A. Kras   Tel. 0299-369130
Dhr. E.W.J.M. Schokker Tel. 0299-361750
Dhr. C.A. Tol   Tel. 0299-363104

Aanstelling Bovenschools Manager

Eind schooljaar 2010-2011 is er door het bestuur van de SKOV een bovenschools manager aangesteld (BMP). Deze is officieel begonnen met zijn werkzaamheden op 01-08-2011, Het is Jan Tol ,de voormalige directeur van de Spinmolen. Hij is compleet ingevoerd in het SKOV gebeuren en als lid van de kwaliteitscommissie volledig op de hoogte van alles wat er leeft en speelt binnen het onderwijs in Volendam. Hij houdt  zich vooral gaan bezig  met de onderwijskundige zaken die spelen in ons onderwijs.

Het adres van de Stichting is:                                                         Stichting kinderopvang
Postbus 58                                                                                         Postbus 84
1130 AB  Volendam                                                                          1130 AB Volendam
Tel: 0299-399290                                                                              Tel: 0299-650250

Inspectie van het onderwijs:
info@owinsp.nl / www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)