Informatie van de GGD Zaanstreek Waterland voor ouders


Beste ouders,

Hieronder ziet u informatie van de GGD Zaanstreek Waterland.

Informatie voor ouders en het schoolteam

Jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Zaanstreek-Waterland doet bij kinderen in de
basisschoolleeftijd een aantal onderzoeken. Hieronder volgt een toelichting over de inhoud hieruan.
De JGZ werkt op diverse locaties binnen de regio.

Het Preventief Gezondheidsonderzoek 5-jarigen
Alle leerlingen van 5 jaar krijgen met hun ouders/verzorgers een uitnodiging voor een Preventief
Gezondheidsonderzoek. De doktersassistente en de jeugdarts voeren dit uit. De doktersassistente
onderzoekt de oren en ogen op school. Zij neemt contact met de school op voor het plannen van dit
onderzoek. Het medische onderzoek door de jeugdarts is op een van de locaties van GGD
Zaanstreek-Waterland.

De spraaktaal screening 5-jarigen
Alle leerlingen van 5 jaar krijgen een screening op spraaktaal ontwikkeling. Dit doet een logopedist'op
de school van het kind.

Het Preventief Gezondheidsonderzoek groep 7
Alle leerlingen van groep 7 krijgen met hun ouders/verzorgers een uitnodiging voor een Preventief
Gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige op een van de locaties van de GGD of op de
school van het kind. De jeugdverpleegkundige geeft dan ook voorlichting over het gebruik van
alcohol, pubefteii, beeldschermgebruik, social media en de consequenties daarvan.

Onderzoek op indicatie
Leerkrachten, Intern Begeleiders, ouders en verzorgers die zorgen of vragen hebben, kunnen altijd
contact opnemen met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, pedagogisch adviseur of logopedist voor
overleg of onderzoek van een kind.

Mijn Kinddossier (zie bijgevoegde folder)
Ouders kunnen de gegevens van hun kind inzien via www.mijnkinddossier.nl.Hierin worden onder
andere de gegevens vanuit het medische kinddossier gekoppeld.
De vragenlijsten, die bij elk onderzoek horen, kunnen ouders ook via mijn Kinddossier invullen.

GGD Zaanstreek-Waterland
Bij de GGD kan iedereen - (aanstaande) ouders r verzorgers, jongeren en professionals - terecht met
vragen over opgroeien en opvoeden. De GGD zorgt eruoor dat u advies krijgt en als u dat wilt, regelt
het de juiste ondersteuning.

Centrum voor Jeugd en Gezin
GGD Zaanstreek Waterland maakt deel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin. We werken daar
met verschillende organisaties samen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en
ouders zo snel en efficiënt mogel'rjk ondersteuning krijgen.
Centrum voor Jeugd en Gezin biedt verschillende vormen van hulp en advies aan. Ouders kunnen er
o.a. terecht op het inloopspreekuur en kunnen telefonisch en online advies krijgen. Uiteraard kunnen
ze ook altijd bij ons terecht voor informatie over alles wat te maken heeft met de opvoeding en
ontwikkeling van hun kind

CJG 2019-2020
 

Meer nieuws


Nieuwsarchief
Noodopvang vanuit de gemeente (Toegevoegd op 20-03-2020)
Vastenactie 2020 (Toegevoegd op 27-02-2020)
Nieuwe aanwezigheidsrooster School Maatschappelijk Werk (Toegevoegd op 13-01-2020)
MR vergadering (Toegevoegd op 17-12-2019)
Informatie van de GGD Zaanstreek Waterland voor ouders (Toegevoegd op 16-09-2019)
School Maatschappelijk Werk (Toegevoegd op 30-08-2019)
Veranderingen voor een aantal groepen (Toegevoegd op 26-08-2019)
Jubileum Jan Zwarthoed (Toegevoegd op 24-06-2019)
Nieuwe schoolplein 6 (Toegevoegd op 17-06-2019)
Volendammer klederdracht; de mooiste die er is! (Toegevoegd op 26-04-2019)
Meer nieuws...