Home / Onze school / De Ouderraad

De Ouderraad


De ouderraad is een vertegenwoordiging van alle ouders. Samen met het team overlegt zij over zaken, die niet direct betrekking hebben op de inhoud van het onderwijs, maar wel op schoolactiviteiten.

De ouderraad houdt zich bezig met zaken als:
- excursies
- sinterklaasviering
- kerstviering en kerstmaaltijd
- laatste schoolweekactiviteiten
- allerlei andere in het jaar voorkomende zaken

De leden van de ouderraad zijn:

Ingrid Kras  (voorz.)                Tel: 397395 / 06-22977062
Mireille Steur (penningm.)    Tel: 06-39316754
Tom Machielsen (secr.)          Tel: 367201/06-50646250
Sandra Schilder                       Tel: 06-11294272
Daphne Jansen                       Tel: 351054
Marleen Tuip-Veerman         Tel: 720331

Afvaardiging leerkrachten:
Anja Jonk
Hil Smit
Loek Kras