Home / Meer info / Vakanties

Vakanties


Vakantierooster 2019-2020

Het onderstaande vakantierooster is door de GMR goedgekeurd.
De eerste schooldag is maandag 26 augustus 2019.
*De data van de roostervrije dagen zijn op alle Volendamse basisscholen gelijk. Kinderen zijn dan vrij.

Maandag van kermis       09-09-2019  
Roostervrije dag               07-10-2019 
Herfstvakantie                  21-10-2019   t/m  25-10-2019
Roostervrije dag               06-12-2019   
Kerstvakantie                   23-12-2019   t/m  03-01-2020
Roostervrije dag              29-01-2020  
Roostervrije dag              10-02-2020  
Krokusvakantie                17-02-2020  t/m  21-02-2020
Roostervrije dag              10-04-2020  
Pasen                                 13-04-2020  
Meivakantie                     27-04-2020   t/m  01-05-2020
Bevrijdingsdag                05-05-2020  
Hemelvaartsdag              21-05-2020  t/m  22-05-2020
Pinkstervakantie             01-06-2020  t/m  05-06-2020
Roostervrije dag             22-06-2020 
Laatste vrijdagmiddag  03-07-2020  
Zomervakantie               06-07-2020  t/m  16-08-2020


Vakantierooster 2020-2021

Het onderstaande vakantierooster is door de GMR goedgekeurd.
De eerste schooldag is maandag 17 augustus 2020.
*De data van de roostervrije dagen zijn op alle Volendamse basisscholen gelijk. Kinderen zijn dan vrij.

Maandag van kermis                       7 september 2020
Roostervrije dag                              vrijdag 25 september 2020
Herfstvakantie                                 12 oktober t/m 16 oktober 2020
Roostervrije dag                              woensdag 9 december 2020
Kerstvakantie                                   21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Roostervrije dag                              maandag 15 februari 2021
Voorjaarsvakantie                           22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
Roostervrije dag                              vrijdag 19 maart 2021
Roostervrije dag                              vrijdag 2 april 2021 (Goede Vrijdag)
Tweede Paasdag                             5 april 2021
Meivakantie                                     26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart                                      13 en 14 mei 2021
Pinksteren                                        24 mei 2021
Roostervrije dag                              maandag 21 juni 2021
Zomervakantie                                12 juli 2021 t/m 20 augustus 2021