Home / Meer info / Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)


Informatie voor ouders en het schoolteam

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De jeugdgezondheidszorg van GGD Zaanstreek-Waterland werkt in het Centrum voor Jeugd en Gezin.
De medewerkers van de JGZ voeren bij kinderen in de basisschoolleeftijd een aantal onderzoeken uit.
Hieronder zal de inhoud van de JGZ consulten in het schooljaar 2016-2017 nader worden toegelicht.

Het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) 5-jarigen
Alle leerlingen geboren in 2011 worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO.
Het PGO wordt uitgevoerd door de doktersassistente en de jeugdarts.
De doktersassistente ondezoekt de oren en ogen. Dit onderzoek vindt plaats op school. Daarna volgt
het medische ondezoek door de jeugdarts. Dit onderzoek vindt plaats in het Centrum voor Jeugd en
Gezin.

De spraaktaal screening 5-jarigen
Bij alle leerlingen geboren in 2e helft 2011 en 1e helft 2012 wordt een spraaktaal screening
afgenomen. De screening wordt uitgevoerd door een logopedist en vindt plaats op school.

Het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) groep 7
Alle leerlingen van groep 7 worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige en vindt plaats in het Centrum voor
Jeugd en Gezin. Trjdens dit gesprek wordt tevens voorlichting gegeven over het gebruik van alcohol
en de consequenties daarvan.

Onderzoek op indicatie
Bij zorgen of vragen van leerkrachten, IB-ers, ouders en verzorgers kan altijd contact opgenomen
worden met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, pedagogisch adviseur of logopedist voor overleg of
onderzoek van een leerling.
Bij het aanvragen van een onderzoek kan gebruik worden gemaakt van het sÍgnaleringsformulier.

Mijn Kinddossier (zie bijgevoegde folder)
Ouders kunnen de gegevens van hun kind inzien via www.mijnkinddossier.nl  Hierin worden onder
andere de gegevens vanuit het medische kinddossier gekoppeld.
De vragenlijsten, die bij elk onderzoek horen, kunnen ook via mijn kinddossier ingevuld worden.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Iedereen heeft weleens vragen over het opgroeien en opvoeden van kinderen, wil meer weten over
de gezondheid van een kind of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om met iemand te kunnen
overleggen. Dit kan via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Bij het CJG kan iedereen - (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals - terecht met
vragen over opgroeien en opvoeden. Het CJG zorgt ervoor dat u advies krijgt en als u dat wilt, regelt
het de juiste ondersteuning.

Het CJG werkt met verschillende organisaties samen. Zo werken er in het CJG jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen, pedagogen, MEE consulenten en maatschappelijk werkers (SMD). Deze
samenwerking zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en ouders zo snel en efficiënt mogelijk worden
geholpen.

Het CJG biedt verschillende vormen van hulp en advies aan. Zo kunt u terecht op het inloopspreekuur
en kunt u telefonisch en online advies krijgen. Uiteraard kunt u ook altijd bij ons terecht voor
informatie over alles wat te maken heeft met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.